ASV Proton ELIC
 • TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • RADAR: MICRO DALGA DOPPLER RADAR
  • FREKANS: 433 MHz
  • TARAMA FREKANSI :MAX 5 GHz
  • LAZER:1pps
  • DIGITAL SENSÖR TARAMA:64 PXS
  • MANYETİK SENSÖR:3 EKSENLİ
  • MAX DERİNLİK:50 MT
  • MAX TARAMA MENZİLİ:1000 MT
  • ÇALIŞMA SICAKLIĞI:-20 DERECE & +40 DERECE ARASI
  • İYİ KULLANIM SONUÇ:%95
  • YAZILIM SUNUM ŞEKLİ: 3D&3D AKTARIM İLE 4D ( DAT ) CVS
  • BATARYA SÜRESİ:20.000 MLamp 30&50 SAAT HAVA ŞARTLARINDA DEGİŞİM GÖSTEREBİLİR
  • GARANTİ SÜRESİ: 2 YIL
ASV Proton ELIC
 • TESLİMAT KAPSAMI

  • TAŞIMA ÇANTASI SİYAH RENKTE G-SHOK (SU GEÇİRMEZ)
  • SIRT ÇANTASI MIL TEC
  • CIHAZ ANA ÜNİTE
  • PROP SENSÖR
  • GÜÇ KABLOSU
  • POWER BANK
  • ŞARJ ADAPTÖRÜ
  • PC MUHTELİF MARKA MODEL
  • BOYUN ASKI APARATI
  • PC BOYUN ASKI ÇANTASI
  • KULLANIM KILAVUZU
  • KULLANIM CD Sİ
ASV Proton ELIC
 • OPSİYONEL AKSESUAR

  • GPS ANTENİ
  • KİŞİYE ÖZEL ÜRETİM ESASLAR
  • KUTU TİPİ VE ŞEKİL FARKLILIKLARI
 • SAHİP OLDUĞU BELGELER

  1. NATO STOK KODU-( NCAGE-TH763 )
  2. DÜNYA STANDARTLARI ( CE ) BELGESİ
  3. ISO 9001 KALİTE BELGESİ
  4. ISO 14001 KALİTE BELGESİ
  5. ISO 22000 KALİTE BELGESİ
  6. ISO 45001 KALİTE BELGESİ
  7. ISO 27001 KALİTE BELGESİ
  8. ISO 10002 KALİTE BELGESİ
  9. ISO 18001 KALİTE BELGESİ
  10.  OHSAS 18001 KALİTE GÜVENCE BELGESİ

Assuva Savunma Sanayi

TARİFNAME

TEKNİK ALAN: İstenilen herhangi bir sensör ile IMU sensörünün birleştirilmesle elde edilen,360 derece görüntü ve veri kaydı alabilen üç boyutlu panoramik gösterim cihazı çalışma sistemi ile ilgilidir.

SİSTEMİN ALT YAPISI: Günümüzde teknoloji her geçen gün gelişmektedir ve güncellenmektedir. Üç boyutlu (3D) görüntülü oluşumu da gelişen teknolojilerden birisidir. Göz ile bir cisme ait en ve boy oranları algılamak kolay olurken aynı cismin derinliğinin algılanması mümkün olmamaktadır. Sağ ve sol göz için ayrı ayrı görüntüler sağlanarak beyinde bu iki görüntünün birleşmesi ile üç boyutlu görüntü oluşmakradır.3D fotoğraf veya film kameraları da benzer şekilde işlev görmekte ve kayıt tekniği kullanarak kayıt yapmaktadır. Yani görüntüyü ayrı lensten yakalayarak kayıt etmektedir.

Günümüzde 3D film çekimleri için kullanılan iki kamera görüş açıları hesaplanarak aynı noktaya odaklamakta ve odaklanan kameraların aynı zamanda aynı yolda hareket ederek kayda alınması istenmektedir. Birbirlerin’den farklı zaman ve yolda hareket eden kameralarda üç boyutlu görüntü elde etmek mümkün olmaktadır. Bu nedenle istenmeyen hareket ve farklılıkları ortadan kaldırmak için kameralar sabitlenmiş şekilde durmaktadır.

ÜÇ BOYUTLU PANORAMİK GÖSTERİM CİHAZI VE ÇALIŞMA SİSTEMİ 5 Teknik Alan Buluş, istenilen herhangi bir sensör ile IMU sensörünün birleştirilmesiyle elde edilen, 360 derece görüntü ve veri kaydı alabilen üç boyutlu panoramik gösterim cihazı ve çalışma sistemi ile ilgilidir. 10 Buluşun Alt Yapısı Günümüzde teknoloji her geçen gün gelişmekte ve güncellenmektedir. Üç boyutlu (3D) görüntü oluşumu da gelişen teknolojilerden birisidir. Göz ile bir cisme ait en ve boy oranlarını algılamak kolay olurken aynı cismin derinliğinin algılanması mümkün 15 olmamaktadır. Sağ ve sol göz için ayrı ayrı görüntüler sağlanarak beyinde bu iki görüntünün birleşmesiyle üç boyutta görüntü oluşmaktadır. 3D fotoğraf veya film kameraları da benzer şekilde işlev görmekte ve kayıt tekniği kullanarak kayıt yapmaktadır. Yani görüntüyü iki ayrı lensten yakalayarak kaydetmektedir. 20 Günümüzde 3D film çekimleri için kullanılan iki kamera görüş açıları hesaplanarak aynı noktaya odaklanmakta ve odaklanan kameraların aynı zamanda ve aynı yolda hareket ederek kayda alınması istenmektedir. Birbirinden farklı zaman ve yolda hareket eden kameralarla üç boyutta görüntü elde etmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle istenmeyen hareket ve farklılıkları ortadan kaldırmak için kameralar birbirine 25 sabitlenmiş şekilde durmaktadır. Üç boyutlu bir modele uyarlanabilen görüntülerden birisi de panoramadır. Panorama farklı açılardan çekilen birden fazla resmin geniş açılı olarak tek bir resim haline getirilmesine olanak sağlamaktadır. Panoramik kameralar, bir veya birden fazla 30 lens kullanılarak hem 180 derece hem de 360 derece panoramik görüntü elde edebilmektedir. Panoramik kamerayla elde edilen ses ve görüntüler veri kayıt ortamında kaydedilmektedir. Görüntü işleme yoluyla da ölçülmüş veya kaydedilmiş 1 olan görüntü verileri bilgisayar ve yazılım yardımı ile bir elektronik ortamdan başka bir elektronik ortama aktarılarak aygıtta okunabilir hale getirilmektedir. Tekniğin bilinen durumunda, iki boyutlu (x ve y ekseni) verilerin birleştirilmesiyle üç 5 boyutlu görüntü elde edilebilmekte ve aynı anda sadece tek bir sensörden gelen verilerin kaydı yapılabilmektedir. Mevcut teknikte yere doğru sabit tutularak örnekleme yöntemiyle veri toplayıp görselleştirme yapılmaktadır. Konumlandırma ya manuel ya da GPS gibi konumlandırma uydularından faydalanılarak yapılmaktadır. Kullanıcı araştırma yapacağı arazinin hemen hemen her bir noktasını gezerek 10 örnekler toplayarak görsel veriler elde etmektedir. Günümüzde, fiziksel ortam ile elektronik cihazları birbirine bağlayarak köprü işlevi gören sensörler, değişkenlerin giriş büyüklüklerine göre çeşitlilik göstermektedir. Sıcaklık, basınç, dalgaboyu, akım, yoğunlaşma ve geçirgenlik gibi bu değişkenlerin 15 değerleri mekanik, termal, elektriksel, manyetik, ışıma ve kimyasal sensörler ile ölçülmekte ve elektrik sinyaline çevrilmektedirler. Sensörler beslenme şekillerine göre pasif sensörler ve aktif sensörler olmak üzere iki şekilde gruplandırılmaktadır. Pasif sensörler çevrelerinden aldıkları sinyalleri ölçerken, aktif sensörler sinyallerini kendileri üretip bu sinyalin dış ortamla 20 etkileşimlerini ölçmekte ve sinyallerini kendileri yaydıklarından dolayı daha fazla enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar. Aktif sensörler ürettikleri sinyal türüne göre de analog veya dijital sinyal çıkışı vermektedirler. Analog sensörler de sinyal mikro denetleyicilere yönlendirilmeden önce (A/D) analog25 dijital konvertörler kullanılarak dijital sinyale çevrilmektedir. Dijital sensörlerde ise giriş ve çıkış değerlerinde analog sensörlerinde olduğu gibi değişkenlik olmamakta ve ayrık sinyal üretmektedirler. Söz konusu buluş, üç boyutlu panoramik gösterim cihazı ve çalışma sistemi; tekniğin 30 bilinen durumunda olduğu gibi analog sensörler veya dijital sensörler ile sinyali mikro denetleyiciye göndermekte fakat tekniğin bilinen durumundan farklı olarak mikro denetleyiciye gönderilen bilgiyi IMU (Inertial Measurement Unit – Atalet Ölçüm Birimi) 2 ile birleştirerek üç boyutlu panoramik olarak 360 derece görüntü ve veri kaydı alabilmektedir. Buluş, üç boyutlu panoramik gösterim cihazı ve çalışma sistemi ile yapılan bu kayıt program sayesinde USB, Bluetooth veya Wifi üzerinden ana ünite ile 5 haberleşmektedir. Ana ünite imu sensörden elde ettiği 3 boyutta 360 derecede duruş açısı ile kendisine bağlı sensörlerden gelen verileri programa göndermektedir. Bir kürenin merkezinden kürenin iç duvarına bakan bir görüş açısını ekrana yansıtmaktadır. Bu programla bilgisayar ortamında açılabilmekte ve bilgisayar ortamına aktarılan bu kayıt ile, bir kürenin içerisinden kürenin iç kabuğuna doğru 10 istenilen açıda bakılarak, çekim yapılan noktanın 360 derecelik anomali farklılıkları panoramik olarak incelenebilmektedir. Bu bakış açısı IMU sensörden gelen quaternion (dördey) verilerinden duruş açısı hesaplanmaktadır. Elde edilen duruş açısına göre kürenin iç duvarının ilgili bölgesi sensörden gelen verinin şiddetine göre ilgili renkte boyanmaktadır. Böylece kullanıcı 15 sensörü farklı açılarda tutarak kürenin iç duvarını sensörden aldığı sinyal seviyesine göre boyanmasını sağlamaktadır. Belli bir tarama sonrasında program ile elde edilen sinyal şiddetinin görsel karşılığını kürenin iç duvarında oluşturmaya başlayacaktır. Çeşitli sinyal işleme ve interpolasyon algoritmaları ile görsel şekillerin etkisi arttırılması sağlanmıştır. Böylece düşük sinyal seviyelerinde dahi belirgin görüntüler 20 elde edilmektedir. Buluşun yapısal ve karakteristik özellikleri ve tüm avantajları aşağıda verilen şekiller ve bu şekillere atıflar yapılmak suretiyle yazılan ayrıntılı açıklama sayesinde daha net olarak anlaşılacaktır ve bu nedenle bu değerlendirmenin de bu şekiller ve ayrıntılı açıklama göz önünde bulundurularak yapılması gerekmektedir. 25 Buluşun Açıklanmasına Yardımcı Şekiller Şekil 1: Üç boyutlu panoramik gösterim cihazının çalışma sistemine ait şematik gösterim Buluşun Açıklanmasına Yardımcı Referanslar 30 1. Mikro denetleyici 3 2. IMU sensörü 3. Dijital sensörler 4. Analog sensörler 5. Kontrol butonları 5 6. LCD panel 7. Kablosuz modül 8. Bilgisayar a. Dijital sensörlerden gelen sinyalin dijital iletişim hattı ile mikro denetleyiciye iletilmesi 10 b. Mikro denetleyiciden gelen sinyalin kablolu iletişim hattı ile bilgisayara iletilmesi c. Analog sensörlerden gelen sinyalin analog İletişim hattı ile mikro denetleyiciye iletilmesi d. Mikro denetleyiciden gelen sinyalin kablosuz iletişim hattı ile kablosuz 15 modüle iletilmesi Buluşun Açıklanması Buluş, mikro denetleyici (1), IMU sensörü (2), dijital sensörler (3), analog sensörler (4), kontrol butonları (5), LCD panel (6) ve kablosuz modül (7) kısımlarından oluşan 20 üç boyutlu panoramik gösterim cihazı ve çalışma sistemi ile ilgilidir. Söz konusu buluş, üç boyutlu panoramik gösterim cihazı; tüm sistemi kontrol ederek sensörlerden aldığı bilgiyi IMU sensörü (2) ile birleştiren mikro denetleyici (1), üç boyutlu uzayda hareket tespitini algılayarak 360 derece yönlendiren IMU sensörü (2), 25 dijital haberleşmeyi sağlayan dijital sensörler (3), analog haberleşmeyi sağlayan analog sensörler (4), kullanıcının cihazı kontrol etmesini sağlayan tuş takımlarından oluşan kontrol butonları (5), cihazın ayarlarının yapılmasını sağlayarak menüyü ve anlık alınan verileri gösteren ekran LCD panel (6) ve kablosuz olarak bilgisayarla (8) haberleşmeyi sağlayan kablosuz modül (7) kısımlarının birbirine entegre edilmesi ile 30 oluşmaktadır. Buluş konusu, üç boyutlu panoramik gösterim cihazının çalışma sistemine ait işlem basamakları aşağıdaki gibidir: 4 • IMU sensörün içinde bulundurduğu ivme, gyro ve pusula sensörlerinden ve algılayıcı olarak çalışan hassas termal ve manyetik sensörlerden oluşan ve dijital sensörler I2C ve SPI arayüzleri ile kontrol ünitesindeki mikrodenetleyici 5 ile haberleşen dijital sensörlerden (3) gelen sinyalin dijital iletişim hattı ile mikro denetleyiciye (1) iletilmesi (a), • Mikro denetleyiciden (1) gelen sinyalin kablolu iletişim hattı ile bilgisayara (8) iletilmesi (b), • Hassas termal ve manyetik sensörlerden oluşan ve mikrodenetleyicinin dahili 10 16Bitlik ADC ile okunan, analog sensörlerden (4) gelen sinyalin analog iletişim hattı ile mikro denetleyiciye (1) iletilmesi (c), • Program ile USB vüzerinden kablosuz veya Bluetooth veya Wifi üzerinden kablosuz olarak haberleşebilen mikro denetleyiciden (1) gelen sinyalin kablosuz iletişim hattı ile kablosuz modüle (7) iletilmesi (d). 15 Söz konusu buluş, üç boyutlu panoramik gösterim cihazı ve çalışma sistemi termal ve manyetik sensörler ile de birlikte çalışabilmektedir. Böylece kaydedilecek görüntünün termal olarak algılanması da sağlanmaktadır. 20 Buluş, üç boyutlu panoramik gösterim cihazı ve çalışma sisteminde mikro denetleyiciye (1) gönderilen bilgi IMU sensörü (2) ile birleştirerek üç boyutlu panoramik olarak 360 derece görüntü ve veri kaydı alabilmekte aynı zamanda bu kaydı kendi hafızasında tutabilmektedir. Üç boyutlu panoramik gösterim cihazı ve çalışma sistemi ile kayıt programla bilgisayar (8) ortamında açılabilmektedir. 25 Bilgisayar (8) ortamına aktarılan bu kayıt ile bir kürenin içerisinden kürenin iç kabuğuna doğru istenilen açıda bakılarak, çekim yapılan noktanın 360 derecelik anomali farklılıkları panoramik olarak incelenebilmektedir. Buluş, cihazda ölçüm sensoru olarak manyetik, elektromanyetik, termal ya da optik sensörler kullanılabilir. Manyetik sensör TT-140 kodlu fluxgate tekniğinde çalışan 30 1V/50uT hassasiyetinde bir sensördür. Manyetik alan şiddetini 0-5V aralığında gerilim çıkışı olarak sisteme vermektedir. 5 Söz konusu buluş, ana ünite I2C protokolü ile duruş açısını IMU sensörden alır. 16bit ADC ile de Manyetik sensörden ölçülen manyetik alan şiddeti değerini alır. Bu iki veriyi panoramik olarak birleştirerek elde edilen veriyi bilgisayara gerçek zamanlı olarak Bluetooth ya da istenilen herhangi bir arayüz üzerinden gönderir. 5 Üç boyutlu panoramik gösterim cihazı ve çalışma sistemi, bilgisayar programı aldığı bu veriyi ilgili duruş açısına göre renklendirerek kullanıcının anlayacağı şekilde görselleştirir. Program bir kürenin kabuğunun içine kürenin merkezinden bakan bir kamera şeklinde görselleştirme yapar. Alınan duruş açısı ve manyetik alan şiddeti kürenin kabuğunun içini ilgili açı ve şiddete göre boyama yapılır. Kullanıcı 10 olabildiğince fazla farklı açılarda ölçüm alarak kabuğu boyar. Böylece zamanla kürenin kabuğunun içi manyetik sensör kullanılmışsa manyetik bir izdüşüm, termal bir sensör kullanılmışsa da termal bir izdüşüm şekli oluşmaktadır Bu buluş, bu teknik ile kullanıcı bulunduğu noktadan ayrılmadan o noktanın 3 eksende 360 derece duruş açısında veri toplamasını sağlayacaktır. Bu işlem 3 15 eksenli kameralara benzetilebilir. Bu kameralarda birden fazla farklı yönlere bakan kameralar bulunmaktadır. Bu kameralardan duruş açıları hiç değiştirilmeden elde edilen veriler birleştirilerek 3 eksende de 360 derecelik görüş açıları elde edilmektedir. Kullanılan sensör bulunduğu duruş açısına göre 1 piksellik bir renk aramaktadır. Kullanıcı etrafında dönerek veri toplayarak içinde bulunduğu küreyi 20 boyayarak 3 eksende 360 derecelik görüntü elde eder. Her istemde bahsi geçen teknik ve diğer tüm özellikleri bir referans numarası takip etmekte olup, bu referans numaraları sadece istemleri anlamayı kolaylaştırmak adına kullanılmıştır, dolayısıyla bunların örneklendirme amaçlı olarak bu referans numaraları ile belirtilen işlem basamaklarının hiçbirinin kapsamını sınırladığı 25 düşünülmemelidir. Teknikte uzman bir kişinin buluşta ortaya konan yeniliği, benzer yapılanmaları kullanarak da ortaya koyabileceği ve/veya bu yapılanmayı ilgili teknikte kullanılan benzer amaçlı diğer alanlara da uygulayabileceği açıktır. Dolayısıyla böyle 30 yapılanmaların yenilik ve özellikle tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterinden yoksun olacağı da aşikârdır. 6 İSTEMLER 1. Buluş, TT-140 kodlu fluxgate tekniğinde çalışan 1V/50uT hassasiyetinde manyetik sensör ile manyetik alan şiddetini 0-5V aralığında gerilim çıkışı 5 olarak sisteme veren üç boyutlu panoramik gösterim cihazı ve çalışma sistemi ile ilgili olup, özelliği; 16bit ADC ile manyetik sensörden ölçülen manyetik alan şiddeti değerini ve ana ünite I2C protokolü ile duruş açısını tüm sistemi kontrol ederek alan IMU sensörü (2) ile bu iki veriyi panoramik olarak birleştirerek elde edilen mikro denetleyici (1), veriyi bilgisayara gerçek zamanlı olarak Bluetooth 10 ya da istenilen herhangi bir arayüz üzerinden gönderen IMU sensörü (2), dijital haberleşmeyi sağlayan dijital sensörler (3), analog haberleşmeyi sağlayan analog sensörler (4), kullanıcının cihazı kontrol etmesini sağlayan tuş takımlarından oluşan kontrol butonları (5), cihazın ayarlarının yapılmasını sağlayarak menüyü ve anlık alınan verileri gösteren ekran LCD panel (6) ve 15 kablosuz olarak bilgisayarla (8) haberleşmeyi sağlayan kablosuz modül (7) kısımlarının birbirine entegre edilmesinden oluşması ile karakterize edilir. 2. İstem 1’e uygun üç boyutlu panoramik gösterim cihazı ve çalışma sistemi ile ilgili olup, özelliği; sisteme hem dijital hem analog algılayıcı sensör bağlanabilen üç boyutlu panoramik gösterim cihazının çalışma sistemine ait 20 aşağıdaki işlem basamaklarını içermesi ile karakterize edilir: • IMU sensörün içinde bulundurduğu ivme, gyro ve pusula sensörlerinden ve algılayıcı olarak çalışan hassas termal ve manyetik sensörlerden oluşan ve dijital sensörler I2C ve SPI arayüzleri ile kontrol ünitesindeki 25 mikrodenetleyici ile haberleşen dijital sensörlerden (3) gelen sinyalin dijital iletişim hattı ile mikro denetleyiciye (1) iletilmesi (a), • Mikro denetleyiciden (1) gelen sinyalin kablolu iletişim hattı ile bilgisayara (8) iletilmesi (b), • Hassas termal ve manyetik sensörlerden oluşan ve mikrodenetleyicinin 30 dahili 16Bitlik ADC ile okunan, analog sensörlerden (4) gelen sinyalin analog iletişim hattı ile mikro denetleyiciye (1) iletilmesi (c), 7 • Program ile USB vüzerinden kablosuz veya Bluetooth veya Wifi üzerinden kablosuz olarak haberleşebilen mikro denetleyiciden (1) gelen sinyalin kablosuz iletişim hattı ile kablosuz modüle (7) iletilmesi

CİHAZ İMKAN VE KABİLİYETLERİ

YER ALTINDA GÖMÜLÜ BULUNAN EL İCRATI İLE YA DA DOGAL ZEMİNDE OYULARAK OLUŞTURULMUŞ TÜNEL MAGARA DEPO TARZI OLUŞUMLARIN TESPİTİNDE (BETONARME-ÖRĞÜ DUVAR-KAYA ZEMİN OYULARAK YAPILMIŞ)TÜNEL MAGARA GİBİ OLUŞUMLARI TESPİT YETENEGİNE SAHİPİTİR

MESKUN MAHALDE OTURULAN EVLERDE KAÇIŞ YADA SAKLANMA GİBİ EV ALTLARINA OLUŞTURULMUŞ GİZLİ GEÇİTLERİ YADA TÜNELLERİ TESPİT EDEBİLİR.

ZEMİN KOŞULLARI (ISLAK-KARLI-BUZLU-KAYALIK-ENGEBELİ-MİNERALLİ. ) VB HER ZEMİN KOŞULUNDA KUSURSUZ ÇALIŞMAKTADIR.

BU İMKANLARIN YANI SIRA DERNİLİK VE UZAKLIK TESPİTİDE CIHAZ YAZILIMDA MEVCUTTUR.

HAVA ARAÇLARI İÇİN YAZILIM VE PROTATİF SİSTEM

Ürün Görselleri